ԱՄԵՆԱԳԻՏԱԿ ԱՄԵՆԱԳԻՏՈՂ. cf. ԱՄԵՆԱԳԷՏ.

Անվրէպ կատարին յամենատես եւ յամենագիտակ Հոգւոյն Սրբոյ ասացեալքն. (Խոսրովիկ.։)

Քեզ ամենագիտողիդ յանձն առնեմ զպահպանութիւն հոգւոյ իմոյ։ Հոգւոյն Սրբոյ ամենագիտողի. (ՃՃ.։)