adj.

Ամենեւին զազիր. ամենագարշ. ամենապիղծ.

Զայս բանս լսելով ամենազազիր արքայն՝ հրամայեաց եւ այլն. (Հ=Յ. հոկտ. ՟Է.։)

Սիրէ բազում անգամ ամենազազիրն (ախտ հայհոյութեան) զսուրբ ժողովն (սրբոց). (Կլիմաք.։)