adj.

very wealthy, very rich, very opulent.

adj.

Հարուստ եւ ճոխ ամենայն իրօք. լի ամենայն մեծութեամբ եւ առատութեամբ. խիստ հարուստ. փէք զէնկին.

Թողլով արու զաւակ ամենահարուստ. (Խոր. ՟Ա. 19։)

Ամենահարուստ եւ բազմահանճար թագաւոր. (Յհ. կթ.։)

Զամենահարուստն ունայն ի ստացուածոց իւրոց։ Ամենահարուստ մեծութեամբ յաւէտ պսակեալ։ Ամենահարուստ բարութեամբ՝ ամենեւին ունայն ի չարէ. (Նար. ՟Ծ՟Ա. ՟Լ՟Դ. ՟Հ՟Ե։)