adj.

Ուր ամենեքին հաւաքին, կամ որ զամենեսին յինքն հաւաքէ. ամենաժողով. ամենախումբ.

Հրապարակ ամենահաւաք զեկեղեցի է իմանալ. (Համամ առակ.։ եւ Վրդն. սղ.։)