adj.

very ingenious, very artful, very dexterous, skilful, most able.

adj.

Գտակ ամենայն հնարից յամենայն դժուարութիւնս. ամենաճարտար, եւ ամենակար. ամենարուեստ. ըստ յն. քաջահնար. քաջարուեստ. εὑμήχανος, ἁριστοτέχνης. industrius, ingeniosus, artificiosus. ամմէն բանին ճարը գտնօղ, խիստ ճարտար. փէք հիւներլի. մարիֆէթլի. ուստա.

Ամենահնար ամենագէտ է։ Եւ ի փոքունսն ամենահնար ճարտարապետ է. (Ոսկ. մտթ.։)

Ո՛րչափ եւս ամենահնարն ի դէպ ժամանակի առնէ։ (Եզնիկ.։)

Փառս մատուցանէին ամենահնարին. (Փարպ.։)

Ամենահնար արուեստաւորիդ. (Նար. ՟Կ՟Թ։)

Անբժշկելի վիրօք առ ամենահնարդ մաղթեմ բժիշկ. (Մեսր. եր.։)

Ամենահնար իմաստութիւն, կամ գիտութիւն, կամ զօրութիւն. (Եզնիկ.։ Պիտ.։ Նար. ՟Ժ՟Ա։)

Եւ մենքենաւոր. բազմահնար. ամենապատիր. չարարուեստ.

Յաղթել ամենահնար չարիս (կամ չարեաց) սատանայի. (ՃՃ.։)

Ամենահնար պատերազմն սատանայի. (Մանդ. ՟Բ։)