adj.

most wonderful, very admirable.

adj.

Ամենայնիւ սքանչելի, ամենահրաշ. զարմանագործ.

Ամենասքանչ ելով բնութեամբ. (Փիլ.։)

Ուրացան զամենասքանչ նշանսն. (Կիւրղ. ղկ.։)

Ամենասքանչ զօրութեամբն. (Լմբ.։)

Ամենասքանչ իրագործութիւն. (Երզն.։)