adj.

most perplexed, very anxious, very embarrassed;
very irresolute, full of inquietude.

adj.

Վարանեալն ամենայն իրօք, եւ վարանեցուցիչ. լի ամենայն հոգով եւ տատամսութեամբ. ցնդեալ, եւ ցնդիչ բոլորովին. անհնարին. խիստ տարտըղնած, շուարած, կամ տարտըղնօղ.

Յոգնապատճառեան ամենավարան (մեղաւորն)։ Ամենավարան տարակուսանաց։ Պատասխանատուութիւնս ամենավարանս։ Զամենավարան ձայն կողկողանաց սրտիս։ Եղիցի խաղաղութիւն հրամանաւ մեծիդ՝ ամենավարան բքոյս սասանման. (Նար. լ. ՟Ա. ՟Ի. ՟Լ՟Ա. ՟Հ՟Ա։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ամենավարան ամենավարանք
accusatif ամենավարան ամենավարանս
génitif ամենավարանի ամենավարանաց
locatif ամենավարանի ամենավարանս
datif ամենավարանի ամենավարանաց
ablatif ամենավարանէ ամենավարանաց
instrumental ամենավարանաւ ամենավարանաւք