adj.

diffused every where, very extensive, most ample.

cf. ԱՄԵՆԱՍՓԻՒՌ.

Ի բազումս ազդեալ (հոտ) համասփիւռ ամենատարած։ Ամենատարած օդոյս պարզութիւն. (Նար. ՟Լ՟Գ. ՟Կ՟Ը։)