adj.

that has made all things, all-creating.

adj.

Ամենայնի Արարիչ. ամենաստեղծ.

Ամենարարն ակն մեծազօր բանիւ իւրով. (Վեցօր. ՟Բ։)

Օրհնեալ սուրբ եւ ամենարար Երրորդութիւն. (Ոսկիփոր.։)

Ամենարարն հրաման զերկինս նորակերտէր. (Պիտ.։)