adj.

ԱՄԵՆԱՔՆԻՆ եւ ԱՄԵՆԱՔՆՆՈՂ. Որ քննէ զամենայն. քննիչ ամենեցուն.

Հոգին Սուրբ ամենաքնին բնակեալ էր ի նոսա. (Ոսկ. գծ.։)

Ամենաքնին զօրութեամբն իւրով. (Ուռհ.։)

Ամենաքննող եւ ճշմարիտ ահեղ դատաւորին. (Մանդ. ՟Ժ՟Ե։)

Ամենաքննող Աստուածութիւն. (Նար. յովէդ.։)