adj.

of a different form or figure.

adj. adv.

παραλλάγμενος. discrepans, inusitatus, prodigiosus Այլակերպ. նորաձեւ. անսովոր, եւ անակնկալ. նորահրաշ.

Սկսանել նորոգագունի եւ այլաձեւի իրաց. (Փիլ. իմաստն.։)

Բազմաշաւիղք եղաք յանչափաբար եւ զանազան եւ այլաձեւսն առնելոյ. (Յհ. իմ. ատ։)