adj.

Օտար ի նմանութենէ. աննման. այլազան. այլատարազ. օտար. այլազգ. ուրիշ կերպ. պաշգա դարզ. պէնզէմէզ.

Ընդէ՞ր այլանման լինին (իրքդ) յաչս ձեր իբրեւ օտարք. (Եփր. հռ.։)

Ոչ օտար ինչ, կամ այլանման, կամ հակառակ խօսիմ. (Ոսկ. յհ.։)

Իբրեւ այլանման իմն թուին ազգահամարութիւնք նոցա։ Բայց այլանմանք ի սոցանէ, եւ յոյժ վայելուչք. (Շ. մտթ. եւ Շ. թղթ.։)

adv.

Այլով նմանութեամբ. այլով օրինակաւ.

Դարձեալ յայտին այլանըման՝ առ ծովակին Տիբերական. (Շ. խոստ.։)

Այլանման զանուանսն կոչէ. (Սամ. երէց.։)