- գոյականն վերնոյն. Այլաբանութիւն. փոխաբերութիւն. առակ. թէմսիլ, մէճազ.

Կայ եւ այլասացութիւն ինչ ի տեղւոջս յայսմիկ։ Այլասացութիւն ասի, յորժամ զայլ ինչ ասիցէ, եւ զայլ ինչ նշանակէ։ Տե՛ս, զի չէ այս այլասացութիւն, այլ՝ օրինակք (պատմական). (Ոսկ. տիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif այլասացութիւն այլասացութիւնք
accusatif այլասացութիւն այլասացութիւնս
génitif այլասացութեան այլասացութեանց
locatif այլասացութեան այլասացութիւնս
datif այլասացութեան այլասացութեանց
ablatif այլասացութենէ այլասացութեանց
instrumental այլասացութեամբ այլասացութեամբք