adv.

cf. Այսպէս.

adv.

cf. ԱՅՍՊԷՍ. որ եւ ԱՅՍՊԻՍԱԲԱՐ.

Այսբար տնօրինեալ յաշխարհ ծովացուցանէին. (Պիտ.։)

Այսբար յարմարեալ արբուցանէ։ Այսբար իմասցիս եւ զմեզ։ Այսբար եւ իմաստասիրաց անձինք. (Մագ.։)