adj.

cf. Այսպիսի.

adj.

cf. ԱՅՍՊԻՍԻ. պու կեօնէ. պու դարզ.

Այսգունիւ բերեալ ցանկութեամբ. (Յհ. իմ. ատ։)

Ըստ այսգունի պատմութեանս. (Սամ. եր.։)

Ընդ ձեռն այսգունի անճառ միաւորութեանն. (Խոսրովիկ.։)