s.

inflammation, tumefaction, swelling, protuberance, enlargement;
cf. Այտոյց.

s.

Այտնուլն, եւ այտոյց. որպէս խաղաւարտ, ուռոյցք. հետք գանից ի մորթ մարմնոյն. ուռէցք. շիշ. գապարճըգ. οἵδημα, φύσημα, ὅγκος. tumor.

Այտումն. ուդէմա. (յն. ոիտիմա, կամ իտիմա) (Գաղիան.։)

Այտումն ի մարմնի ունիցի։ Զջրագողութիւն, եւ զայտմունս եւ զզայրացմունս մարմնոյ. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 23։ եւ Ոսկ. ապաշխ. ՟Ե։)

Տեսանելով զայտումն զայրացեալ ախտին. (Վրք. հց. ԻԶ։)

Այտումն թունից. (Լմբ. սղ.։ Իսկ Ես. ՟Ա. 6.)

Ոչ վէրք, ոչ այտումն, ոչ հարուածք խղխայթեալք. յն. հետք գանից։

Կամ ուռնուլն այլով օրինակաւ. եւ փքացումն. ուռիլը, տկռիլը. գապարմագ.

Իսկ փողն՝ միթէ եղջի՞ւր ինչ գոչիցէ։ Թռալիր օդով՝ փողիցն այտմամբ. (Ագաթ.։)

Այտումն խորհրդոց ապիրատութեան. (Յհ. կթ.։)

Ի քաղաքն ապաստանեցի այտման. (Սկեւռ. աղ.։)

Զայտումն հպարտութեան. (Վրք. ոսկ.։)

Զամբարտաւանութեանն այտումն. (Սարկ. պատկ.։)

ԱՅՏՈՒՄՆ ասի առ Գաղիանոսի եւ որ ինչ ի վեր երեւի յայտս կամ յերեսս մարդոյ. որպէս դեռաբոյս հերք մօրուաց, կամ մազ աղուամազ. եւ բիծք կամ պիսակք ծաղկան։ թիւյ, շիլ. ἵονθος lanugo primipili, villus, et faciei lentigo.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif այտումն այտմունք
accusatif այտումն այտմունս
génitif այտման այտմանց
locatif այտման այտմունս
datif այտման այտմանց
ablatif այտմանէ այտմանց
instrumental այտմամբ այտմամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ցայտումն, ման

Voir tout