չ.

Այր լինել, այս ինքն յարբունս հասեալ, չափահաս. մա՛րդ ըլլալ. ատամ օլմագ. ἁνδρόομαι. vir fio, aetatem virilem attingo

Մանկան ելոյր, եւ այրացելոյր։ Մանկան ելոյր՝ այրանալ. (Պորփ.։ եւ Անյաղթ։)

ԱՅՐԱՆԱԼ. որպէս այրիանալ. cf. ԱՅՐԻՄ.

Երբեմն քեզ հարսնացելոյս, եւ այժմ ի քէն այրացելոյս (կամ այրեցելոյս). (Շ. յերգերգ.։)

Կամ մարդանալ բանին Աստուծոյ.

Յաղագս այրացելոյ Աստուածութեանն. (Իգն.։)

Վասն մեր այրացեալ (բանն). (Լմբ. յայտն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես այրանամ
դու այրանաս
նա այրանայ
մեք այրանամք
դուք այրանայք
նոքա այրանան
Imparfait
ես այրանայի
դու այրանայիր
նա այրանայր
մեք այրանայաք
դուք այրանայիք
նոքա այրանային
Aoriste
ես այրացայ
դու այրացար
նա այրացաւ
մեք այրացաք
դուք այրացայք
նոքա այրացան
Subjonctif
Présent
ես այրանայցեմ
դու այրանայցես
նա այրանայցէ
մեք այրանայցեմք
դուք այրանայցէք
նոքա այրանայցեն
Aoriste
ես այրացայց
դու այրասցիս
նա այրասցի
մեք այրասցուք
դուք այրասջիք
նոքա այրասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ այրանար
դուք մի՛ այրանայք
Impératif
դու այրացի՛ր
դուք այրացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու այրասջի՛ր
դուք այրասջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Եղբայրանամ, ացայ

Զայրանամ, ացայ

Ծայրանամ, ացայ

Հայրանամ, ացայ

Voir tout