s.

love of the wife for her husband, conjugal affection.

s.

φιλανδρία. amor mariti

Այրասիրութեանն առաւելութիւն ( ի Սառա)։ Զարմացեալ ընդ կնոջն այրասիրութիւնն. (Փիլ. լին. եւ Իմաստն։)

Ունին ասել խրատս զայրասիրութեան, որդեսիրութեան. (Ոսկ. տիտ.։)

Զեղբայրսիրութիւն, զայրասիրութիւն, զկուսութիւն. (Առ որս. ՟Ա։)

Ուսանել զաստուածսիրութեանն եւ զայրասիրութեանն երկիւղ. (Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Է։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif այրասիրութիւն այրասիրութիւնք
accusatif այրասիրութիւն այրասիրութիւնս
génitif այրասիրութեան այրասիրութեանց
locatif այրասիրութեան այրասիրութիւնս
datif այրասիրութեան այրասիրութեանց
ablatif այրասիրութենէ այրասիրութեանց
instrumental այրասիրութեամբ այրասիրութեամբք