adj.

that has killed her husband.

adj. s.

որ եւ ԱՌՆԱՍՊԱՆ. սպանօղ առն կամ մարդոյ. մարդասպան.

ἀνδρόφονος

virum occidens, homicida

մարդ մեռցնօղ, արունտէր. ատամ եօլտիւրիւճի, գանլը

Զի թէ այրասպանն ի մի ոք վնասելոյ անձն՝ իրաւամբ ըմբռնեալ, եւ այլն։ (Պիտ.)

Շանց եւ այրասպանաց (կամ այրասպանից) իսկ թոյլ տաս։ (ՃՃ.)

Աններելի պատիժ պատուհասից այրասպանացն։ Ի վերայ այրասպանաց եւ մատնչաց։ (Փիլ. լին. եւ Փիլ. նխ.)

Եւս եւ սպանօղ զայր կնոջ ուրուք.

Զայրասպան դեւն (զԱզմոդ) յիւրմէ առնէն ի բաց պարուրեաց։ (Ոսկիփոր.)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Եղբայրասպան

Եղբայրասպանութիւն, ութեան

Հայրասպան, աց

Հայրասպանութիւն, ութեան

Մայրասպան

Մայրասպանութիւն, ութեան

Voir tout