s.

perfidy, treachery, disloyalty;
cruelty, inhumanity, ferocity, barbarity.

s.

ԱՆԱԳՈՐՈՅՆՈՒԹԻՒՆ. որ եւ ԱՆԱԳՈՐՈՆՈՒԹԻՒՆ. ὡμότης, crudelitas անգթութիւն, անողորմութիւն որ ըստ յն. հմութիւն կամ խակութիւն ասի.

Նոքա անագորոյնութեան են, եւ սոքա մարդասիրութեան։ Յափշտակելն եւ ագահել ո՛չ մարդկան զգօնութեան է, այլ՝ գազանաց անագորոյնութեան։ Մի՛ այսուհետեւ յանագորունութիւն կործանիցիմք։ Զնոցա անագորոյնութիւնսն ցուցանէ. (Ոսկ. մտթ.։)

Անագորոյնութիւն գթով առողջանայ. (Խոսր.։)

Ձեւն՝ մարդոյ, եւ անագորոնութիւնն որպէս չար դիւի. (Մանդ.։)

Եւ իբր անբանութիւն. ἁλογία, brutalitas.

Մատնէր զինքն ի ձեռն ամբոխին, որք լի էին անագորոնութեամբ (կամ անագորոյնութեամբ). (Ոսկ. յհ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անագորոյնութիւն անագորոյնութիւնք
accusatif անագորոյնութիւն անագորոյնութիւնս
génitif անագորոյնութեան անագորոյնութեանց
locatif անագորոյնութեան անագորոյնութիւնս
datif անագորոյնութեան անագորոյնութեանց
ablatif անագորոյնութենէ անագորոյնութեանց
instrumental անագորոյնութեամբ անագորոյնութեամբք