adj.

insensible.

adj.

Անզգալի. անըմբռնելի ազդման կամ զգայութեանց. տույուլմազ, զայրի մահսուս.

Ըստ անազդելի եւ անսահմանելի մեծութեանն Աստուծոյ. (Վեցօր. ՟Ա։)

Բարբառով իմն անազդելեաւ ծածկատեսիդ զսոյն պաղատել. (Նար. ԿԶ։)

Եւ իբր անազդական. աններգործելի.

Յամենայն չար ցանկութեանց անազդելիք եղիցին. (Իսիւք.։)

Անազդելի՛ պատրանաց չարին. (Նար. ՂԲ։)