չ.

Անալի լինել. անհամանալ. անլի ըլլալ.

Եւ վասն զի անալացան միտք իմ, շնորհքդ քո աղ ճշմարտութեան համեմեսցէ զսիրտ իմ. (Վրք. հց. Ձ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես անալանամ
դու անալանաս
նա անալանայ
մեք անալանամք
դուք անալանայք
նոքա անալանան
Imparfait
ես անալանայի
դու անալանայիր
նա անալանայր
մեք անալանայաք
դուք անալանայիք
նոքա անալանային
Aoriste
ես անալացայ
դու անալացար
նա անալացաւ
մեք անալացաք
դուք անալացայք
նոքա անալացան
Subjonctif
Présent
ես անալանայցեմ
դու անալանայցես
նա անալանայցէ
մեք անալանայցեմք
դուք անալանայցէք
նոքա անալանայցեն
Aoriste
ես անալացայց
դու անալասցիս
նա անալասցի
մեք անալասցուք
դուք անալասջիք
նոքա անալասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ անալանար
դուք մի՛ անալանայք
Impératif
դու անալացի՛ր
դուք անալացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու անալասջի՛ր
դուք անալասջի՛ք