adj.

insipid, tasteless;
pernicious;
very unproductive.

adj.

Որ չէ ալոցագոյն. ո՛չ սննդարար, եւ ո՛չ պտղածին. իբր կարի անալացեալ եւ անբեր. անհամ, անպէտ եւ վնասակար.

Դկղաթ անալոցագոյն է ... Արածանի ալոցագոյն. (Փիլ. լին.։)

Զյորձանուտն բաժանէ ընդհարմամբ զանալոցագոյն բերմունք կենցաղոյս. (Սկեւռ. ի լմբ.։)

Անալոց. անամօթ կամ անտեղի։ (ի Հին բռ.)