adj.

cloudless, clear, serene.

adj.

ἁνέφελος, non nubilus, serenus Առանց ամպոյ. պարզ. բա՛ց, յստակ. պուլութսուզ. աչըգ.

Անամպ եւ հանապազ ջինջ գոլով օդոցն. (Սահմ. ԺԷ։)