vn.

to lose all shame, to be shameless.

չ.

cf. ԱՆԱՄՕԹԻՄ.

Ակն յայտնի տեսողացն անամօթանան. (Սարգ. յուդ. ՟Դ։)

Հակառակս խօսել Հոգւոյն Սրբոյ անամօթանաս. (Սարկ. հանգ.։)

Մայրն անամօթացաւ ի գործս իւր. (Լմբ. ովս.։)

Մոլար ախտիւն (վաշխառուք) անամօթացեալք. (Մանդ. ՟Զ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես օթանամանամ
դու օթանամանաս
նա օթանամանայ
մեք օթանամանամք
դուք օթանամանայք
նոքա օթանամանան
Imparfait
ես օթանամանայի
դու օթանամանայիր
նա օթանամանայր
մեք օթանամանայաք
դուք օթանամանայիք
նոքա օթանամանային
Aoriste
ես օթանամացայ
դու օթանամացար
նա օթանամացաւ
մեք օթանամացաք
դուք օթանամացայք
նոքա օթանամացան
Subjonctif
Présent
ես օթանամանայցեմ
դու օթանամանայցես
նա օթանամանայցէ
մեք օթանամանայցեմք
դուք օթանամանայցէք
նոքա օթանամանայցեն
Aoriste
ես օթանամացայց
դու օթանամասցիս
նա օթանամասցի
մեք օթանամասցուք
դուք օթանամասջիք
նոքա օթանամասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ օթանամանար
դուք մի՛ օթանամանայք
Impératif
դու օթանամացի՛ր
դուք օթանամացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու օթանամասջի՛ր
դուք օթանամասջի՛ք