s.

impudence, audacity, effrontery.

s.

ἁναισχυντία, impudentia, inverecundia Չամաչելն. բարձումն ամօթոյ. անպատկառութիւն. լրբութիւն. լպրշութիւն. յանդգնութիւն. աներեսութիւն. առսըզլըգ. էտէպսիզլիք.

Անամօթութիւնն առանձինն ուրոյն վատթարին է։ Անամօթութեանն յարացոյցք՝ ամենայն խայտառականք են. (Փիլ.։)

Սատանայ յայնժամ եմուտ ի նա յանամօթութենէն. (Ոսկ. յհ.։)

Ընդ վայր ծաղր, անամօթութիւն. (Մանդ.։)

Լրբի անամօթութեամբ սրտիւ գալ առ մեզ յողջոյն. (Փարպ.։)

Խստութեան բանքն եւ յանդիմանութեանն բազում անգամ ի լրբութիւն ածէ զմեղուցեալն եւ յանամօթութիւն. (Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Ը։)

Եւ ժտութիւն. համարձակ թախանձանք.

Թերեւս ըստ բազում անամօթութեան մերոյ բացցէ մեզ. (Վրք. հց.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անամօթութիւն անամօթութիւնք
accusatif անամօթութիւն անամօթութիւնս
génitif անամօթութեան անամօթութեանց
locatif անամօթութեան անամօթութիւնս
datif անամօթութեան անամօթութեանց
ablatif անամօթութենէ անամօթութեանց
instrumental անամօթութեամբ անամօթութեամբք