cf. Անանց.

cf. ԱՆԱՆՑ, ըստ ա. նշ.

Հրեղէն են գետքն, անանցանելի են վտակքն. (Նար. ՟Ը։)

Եւ ըստ բ. նշ.

Փառք, կամ գիտութիւն. կամ պատուհաս անանցանելի. (Յճխ. ՟Ժ։ Լմբ. տնտես.։ Ոսկ. յհ.։)

Յերկոսին նշանակութիւնս իսկ բերի ասելն.

Զանանցանելին՝ անսկիզբն անուանեաց. (Ածաբ. ծն.։)

ԱՆԱՆՑԱՆԵԼԻ ըստ ՟Բ նշ. Անվախճան. անշէջ.

զոր օրինկ հուրն՝ որ զփայտն գտանէ, ոչ սպառի, նոյնպէս եւ այն հուր՝ որ զմարմին գտանէ (անմահ ընդ հոգւոցն), անանցանելի է. (Պիտառ.։)