ԱՆԱՉԱՌԵԼԻ ԱՆԱՉԱՌՈՒ cf. ԱՆԱՉԱՌ. ἁδέκαστος.

Տեսանե՞ս զանաչառելի դատաստան կնոջն, զի յեղելոցն ընտրէր զնախահօրն եւ զՔրիստոսին. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 31։)

Արդարադատ եւ անաչառու։ Հրամայեմք անաչառու լսել. (Մագ. ԺԴ. ԾԹ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անաչառութիւն, ութեան

Voir tout