cf. ԱՆԱՍՆԱԿԱՆ.

Անասնայինն լծակցութեամբ. (Նար. ՀԵ։)

Մարմնովս այսու անասնային. (Յիսուս որդի.։)

Որ յանասնայինսն եւ ի գազանայինսն խոտորին զազրագործութիւնս. (Գր. հր.։)

Հաւասարեաց անասնային անմտութեան. (Տօնական.։)