adj.

without lining.

adj.

(հին բառ ռմկ) Առանց աստառի կամ պաստառի, մաշկի, թաղանթի.

Նկանն լինէր այսպէս. սալ ջեռուցանէին, յորոյ վերայ զճարպն թացեալ անաստառ անդ դնէին, եւ ապա մաղմաղ ի վերայ արկանէին. (Կիւրղ. թագ.։)