adj.

Որ ոչ գիտէ պարել զաստուածային պար. պարօղ ըստ պարուց անաստուածից.

Ոմանք յաներաժշտաց եւ յանպարուց, տինա յառաւել անխորհրդից եւ յանաստուածապարուց. (Փիլ. լին. ՟Գ. 42։)