adv.

unworthily, basely, dishonourably, vilely, meanly.

adv.

Իբրեւ անարգ. անարգութեամբ. անարգանօք. ἁτίμως, ignominiose.

Անարգաբար թագաւորեալ Շապուհ. (Խոր. ՟Գ. 5։)

Անարգաբար խաչեցաւ Տէրն. (Շար.։)

Կամ անշքաբար. նուաստութեամբ. հագիրանէ. εὑτελῶς, viliori modo.

Ընդ ամենայնսն անարգաբար անցանելով՝ ընդ կերակուրս, ընդ հանդերձս, ընդ տունս. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 38։)