adv.

indivisibly.

adv.

ἁμερίστως. indivisibiliter, sine divisione. Առանց բաժանման. անանջատաբար. առանց բաժնելու, կամ բաժնըւելու. այըրմայարագ, այրըլմատան.

Հայր ճառագայթեաց յինքենէ զՈրդի անբաժանաբար եւ անմեկնելի ... անբաժանաբար եւ անմեկուսաբար. (Կիւրղ. գանձ.։)

Բաժանի անբաժանաբար, եւ միաւորի որոշմամբ. (Ոսկ. ՟ա. կոր.։)

Բաժանեմք անբաժանաբար. (Շ. թղթ.։)

Անորիշ եւ անբաժանաբար սահման ունելով. (Զքր. Ծն.։)

Անբաժանաբար միացեալ յարժանիսն։ Բեւեռել ընդ բանս Աստուծոյ անբաժանաբար. (Անան. նին. եւ Անան. ի պետր.։)

Եւ առանց որոշելոյ. անխտիր.

Վասն որոյ այլուր անբաժանաբար դնէ զանուանսն. (Իգնատ.։)