Անբաժ եւ անմասն գտեալ. պակասեալ. զրկեալ. ἅμοιρος. expers, privatus.

Ի զգայութենէ անբաժացեալ. (Նիւս. կազմ.։ եւ Շ. բարձր.։)

Ի մօրէ եւ յէգ զաւակէ անբաժացեալ. (Փիլ. լին.։)

Անբաժացեալ յարդարութեանն կատարմանէ. (Պիտ.։)