adj.

ԱՆԳԾԱԳԻՐ եւ ԱՆԳԾԱԳՐԵԼԻ. Զոր անմարթ է գծագրել, կամ պարագրել. անսահմանելի.

Անչափ՝ անգծագիր, ժամանակաւ համարողին. (Մագ. մանուչ.։)

Անգծագրելի կերպարան լուսոյ. (Նար. ՂԲ։)