ձ.

Անգործ մնալ. անպիտան գտանիլ.

Ուր իցէ լոյս, անդ անգործեսցի խաւար. (Սանահն. եւ Ասող. ի Կիւրղէ.)

Լուսաւորք ընկղմին եւ անգործին եւ նուազին ի ծագմանէ խաչին լուսոյ. (Տօնակ.։)