adj. adv.

swallowed up in an abyss, sunk deeply;
to a great depth.

adj. adv.

Լիր արկեալ մինչեւ յանդունդս. ի խորս յոյժ արկանելով. խիստ խորունկ դնելով.

Անդնդալիր հաստատեաց զհիմունս պատուարին. (Խոր. ՟Գ. 59։)