adj.

sunk in an abyss;
very deep.

adj.

Անդնդական. անդնդային. խորին յոյժ. անբաւ.

Նաեւ ծով անդնդայեղց խորութեամբ բազմազան կերակրելն լուղակացն աճեցմամբ. (Պիտ.։)