cf. Անդոհ.

adj.

Վարանական. տատամսելի. վրդովիչ. տխրական. մտմտուք բերօղ, վախ ձգօղ. ֆէսֆեսելի, թասալը.

Երազք այնպիսեացն՝ անդոհականք եւ զարհուրեցուցիչք. (Սարգ.։)

Զարհուրի տեսանելով ձեւս անդոհականս. (Մաշկ.։)