ձ.

Վարանիլ. տագնապիլ. նեղիլ. դողալ. անդոհիլ, սիրտը նետել. գասավէթ էթմէք. ալթ իւսթ օլմագ.

Յորժամ երազ տեսանես, եւ անդոհիս. (Ախտարք.։)

Ա՛ռ սակաւ մի ըմպելի կամ շաքար, որ լեարդդ չանդոհի (կամ չանտոհի). (Ոսկիփոր.։)