adj. adv.

assiduous, continual;
assiduously, continually, incessantly.

adj. adv.

Որ ոչ դղայ. չունօղ զդուլ եւ զդադար. անխոնջ. անհանդարտ. անընդհատ ի շարժման. եւ անդադար. հանապազորդ. դադար չունեցօղ.

Թռչունք անդուլք. (Արշ. ՟Դ։)

Անդուլ շրջաբերութեամբ անհանգիստ մնալով։ Անդուլ լինելով զցայգ եւ զցերեկ. (Արծր. ՟Դ. 7։ ՟Գ. 12։)

Զանդուլ հոգւոյն զշարժմունս. (Խոր. ՟Ա. 1։)

Զանդուլ հինից արշաւանս։ Անդուլ միամտութիւն ծառայութեան. (Յհ. կթ.։)

Անդուլ խոնջին. (Խոսր.։)

Անդուլ եւ անդադար զգրգռումն աղմկին ի վերայ յաճախեալ. (Յհ. կթ.։)

Փութա՛ ասէ վարժիլ անդուլ. (Շ. այբուբ.։)

Անդուլ դատիչ։ Անդուլ գոչմամբ պատմեսցի։ Անդուլ պատմողիս. (Նար.։)