adj.

born of increated God.

adj.

Յանեղ Հօրէ ծնեալ անեղ Որդին Միածին.

Ինքն իսկ անեղածինն ասէր, ես եմ որթն ճշմարիտ. (Պետր. սիւն. կուս.։)

Րաբունդ երկնային, Հօր անեղածին՝ Որդիդ Միածին. (Գանձ.։)