s.

ignorance of music.

s.

ԱՆԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ ԱՆԵՐԱԺՇՏՈՒԹԻՒՆ. Պակասութիւն երաժշտական արուեստի. անյարմարութիւն. տգիտութիւն.

Լինի երաժշտականն յաներաժշտականութենէ. (Անյաղթ պերիարմ.։)

Արտանուագ ձայն ունելով՝ երգել ձեռնարկիցէ, կրկին աներաժշտութեան ցուցանելով տեսիլ, զայն՝ որ ի գործիսն, եւ կարի յառաջագոյն զայն որ ի բարսն է. (Փիլ. նխ. ՟բ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif աներաժշտութիւն աներաժշտութիւնք
accusatif աներաժշտութիւն աներաժշտութիւնս
génitif աներաժշտութեան աներաժշտութեանց
locatif աներաժշտութեան աներաժշտութիւնս
datif աներաժշտութեան աներաժշտութեանց
ablatif աներաժշտութենէ աներաժշտութեանց
instrumental աներաժշտութեամբ աներաժշտութեամբք