adj. adv.

Զրկեալ յերախտեաց, կամ յերախտագիտութենէ. առանց շնորհակալութեան.

Գագիկ աներախտի մնաց առ թագաւորն (որ էառ զժառանգութիւն նորա). զշնորհակալիսն եւ զտրից տուրսն կաթողիկոսին հատուցին. (Լաստ. ՟Ժ։)

Շնորհս ոչ ունի պարգեւին, այլ առ ցոփութիւն մտաց իւրոց՝ աներախտի ընդունի. (Կանոն.։)

Բերդին ծառայութիւն արարէ՛ք, եւ զիմ հացս կերա՛յք աներախտիս. (Մամիկ.։)