cf. ԱՆԵՐԵՒՈՒԹԱԲԱՐ.

Հուր առ ամենեսեան մերձ աներեւութապէս. (Դիոն.։ եւ Շ. հրեշտ.։)

Քրիստոս գահագլուխ էր սրբոյն ժողովոյն աներեւութապէս. (Կիւրղ. հանգ.։)

Ներգործէ ի մեզ աներեւութապէս. (Լմբ. սղ.։)

Ամենայն զօրք երկնից ի յերկիր ծաւալին աներեւութապէս. (Ճշ.։)