s.

certainty, certitude.

s.

Չունելն զերկբայութիւն, եւ աներկբայ գոլն. անշարժութիւն մտաց, եւ հաւաստութիւն. շիւպհեսիզլիք.

Այլում հաւատ հաստատուն աներկբայութեան. (Առ որս. ՟Ժ՟Բ։)

Իբրեւ ետես բռնաւորն զաներկբայութիւն հաւատոցն, եւ զաներկիւղ պատասխանիսն. (Արծր. ՟Գ. 2։)

Վէմ (կոչէ) զհաւատոյն հաստատութիւն, եւ զյուսոյն աներկբայութիւն. (Երզն. մտթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif աներկբայութիւն աներկբայութիւնք
accusatif աներկբայութիւն աներկբայութիւնս
génitif աներկբայութեան աներկբայութեանց
locatif աներկբայութեան աներկբայութիւնս
datif աներկբայութեան աներկբայութեանց
ablatif աներկբայութենէ աներկբայութեանց
instrumental աներկբայութեամբ աներկբայութեամբք