s.

safety;
confidence, security;
boldness.

s.

Աներկբայութիւն. եւ անկեղծութիւն. զուարթութիւն.

Զի աներկեւանութիւն խոստացելոցն ի միտս ունկնդրացն ծանուցեալ հաւատասցի. (Նար. ՟Հ՟Ե։)

Զմտացն աներկեւանութիւնն՝ մարմնոյն խոնարհութեամբն հաստատէր. (Երզն. մտթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif աներկեւանութիւն աներկեւանութիւնք
accusatif աներկեւանութիւն աներկեւանութիւնս
génitif աներկեւանութեան աներկեւանութեանց
locatif աներկեւանութեան աներկեւանութիւնս
datif աներկեւանութեան աներկեւանութեանց
ablatif աներկեւանութենէ աներկեւանութեանց
instrumental աներկեւանութեամբ աներկեւանութեամբք