adj. adv.

fearless, bold, courageous, intrepid;
fearlessly;
courageously, intrepidly.

adj.

ԱՆԵՐԿԻՒՂ գրի եւ ԱՆԵՐԿԵՒՂ, ԱՆԵՐԿԵՂ. ἅφοβος, ἁπτόητος. metu carens, intrepidus. Որ չունի զերկիւղ. անահ. անվախ. գօրգմազ. գօրգուսուզ. պիփերվա.

Եթէ նստիցիս, աներկիւղ իցես։ Փափուկք աներկեւղք։ Ծառայ աներկիւղ ի Տեառնէ իւրմէ. եւ այլն։

Անտրտում եւ աներկիւղ՝ Աստուծոյ բնութիւնն է. (Փիլ. իմաստն.։)

Աներկիւղք են իբրեւ զանմահս։ Աներկիւղ էր ի մարդկան հարուածոց. (Եղիշ. ՟Ը։)

Ի յանդիմանել զարքայ՝ ահաւոր սաստիկ էր, եւ աներկիւղ. (Խոր. ՟Գ. 31։)

Աներկեղ լիցիս ի մահաբեր նետից սատանայի. (Նեղոս.։)

Ի պատերազմէ դիւացն զազգս մարդկան աներկիւղս պահեսցեն. (Ագաթ.։)

Կամ ուր չկայցէ երկիւղ ինչ եւ կասկած.

Աներկիւղ խնդութեամբ. (Շար.։)

Աներկիւղ ամրութիւն, քաջալերութիւն, կամ գրկախառնութիւն, համարձակութիւն, ընթացք, փրկութիւն, գաւառ. (Փարպ.։ Պիտ.։ Նար.։ Լմբ.։ Եփր.։)

Զի աներկիւղս արասցէ զգարշապարս աւետարանչացն. (Արշ.։)

Աներկիւղ եւ քաջասիրտ, կամ խրոխտ մտօք. (Փարպ, եւ Լաստ.։)

որպէս աներկիւղած. ալչահտան գօրգմազ.

Ի յԱստուծոյ աներկեղին, ի մարդկանէ անամօթին։ Բազմաց աներկիւղից պատճառ կորստեան լինի հոգւոյ. (Շ. յիսուս որդի. եւ Շ. ընդհ.։)

Տգիտաց եւ աներկեղաց. (Ոսկիփոր.։)

Ի վաճառելն զԱստուած աներկիւղ եմք. (Լմբ. պտրգ.։)

Աներկիւղ կամակարութեամբ. (Փարպ.։)

Յայդպիսի աներկիւղ սովորութեանց. (Շ. ընդհ.։)

Ո՛վ աներկիւղ երկիւղածութեանդ. (Ածաբ. մկրտ.։)

cf. ԱՆԵՐԿԻՒՂԱԲԱՐ.

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աներկիւղաբար

Աներկիւղած

Աներկիւղածութիւն, ութեան

Աներկիւղութիւն, ութեան

Յաներկիւղս

Voir tout