adj.

that does not adore, indevout, irreligious.

adj.

Ոչ երկրպագօղ. որ ոչն երկիրպագանէ. οὑ πρόσκυνων.

Աներկրպագուացն քեզ (սրբոյ շաչիդ) զյարակէզն հնոցացուցանելով զհուրն. (Անյաղթ բարձր.։)

Ուրացողացն եւ աներկրպագուացն դիւացն (կամ նմանեցան դիւաց). (Կիւրղ. ղկ.։)