adj.

cf. Անզգայ.

cf. ԱՆԶԳԱՅ ըստ ամենայն առման.

Լուարո՛ւք ինձ կղզիք. հրաւիրէ իբրեւ նշան ինչ զանզգայականսն զգայնոցն. (Ոսկ. ես.։)

Պատկերաց անզգայականաց. անզգայական տաւղաց։ Վարսն անզգայական է. (Նար. խչ. եւ Նար. երգ.։)

Անզգայական անբանութիւն. (Համամ առակ.։)

Յանզգայական արս. (Մագ. ՟Կ՟Դ։)

Ծովն եւ ձուկնն, որ է անզգայական բնութիւնք, լսէին եւ անսային. (Ոսկ. ապաշխ.) իմա՛ ըստ յն. արտաքոյ բնութեան։